Afkortingen

Avo - algemeen voortgezet onderwijs

Bb/bb - beroepsgerichte leerweg (vmbo)

bol - beroepsopleidende leerweg (mbo)

bbl - beroepsbegeleidende leerweg (mbo)

EC - sector Economie (vmbo)

Gl/gl - gemengde leerweg

Havo - hoger algemeen voortgezet onderwijs

IS - intersectoraal (vmbo)

Kb/kb - kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo)

LB - sector Landbouw (vmbo en mbo)

Lw - leerwerk

Lwoo - leerwegondersteunend onderwijs

Lwt - leerwerktraject

Mbo - middelbaar beroepsonderwijs

RMC - Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

TE - sector Techniek (vmbo en mbo)

Tl/tl - theoretische leerweg (vmbo)

Vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Vo - voortgezet onderwijs

VSV - Voortijdig schoolverlaten

Vwo - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

ZW / Z&W - sector Zorg en Welzijn (vmbo en mbo)

 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht