Colofon

Deze atlas is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van OCW door MMM Interactieve Communicatie, gebaseerd op de papieren doorstroomatlas van 2012, ontwikkeld door ECBO en ROA.

De onderwijsnummergegevens zijn geleverd door DUO informatieproducten.

Disclaimer

De doorstroomgegevens in deze atlas zijn gebaseerd op de gegevens geleverd door DUO informatieproducten. Indien de weergave van gegevens in deze atlas niet overeenkomt met de weergave van tabellen en grafieken in andere doorstroomproducten heeft dit te maken met de berekeningsgrondslag. 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht