Doorstroomatlas vmbo

  De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht

Leerwegen

Leerlingen die voor het vmbo kiezen doorlopen eerst de onderbouw. In de onderbouw volgen vmbo-leerlingen grotendeels hetzelfde programma. De bovenbouw begint in het derde leerjaar en duurt, net als de onderbouw, twee jaar. In de onderbouw zijn scholen niet verplicht om leerlingen in een leerweg in te delen. Wel vanaf de bovenbouw. Studieresultaten in de onderbouw zijn bepalend voor de keuze van een leerweg. De bovenbouw is ingedeeld in vier leerwegen.

Basisberoepsgerichte leerweg

De basisberoepsgerichte leerweg bereidt voor op niveau 2 van het mbo. Hoeveel leerlingen gaan naar de basisberoepsgerichte leerweg? Welke beroepsrichtingen kiezen zij in het vmbo en daarna in het mbo? Welke diploma’s halen ze?
Lees meer

Gemengde leerweg

De gemengde leerweg biedt een combinatie van theoretisch (algemeen vormend) en praktisch (beroepsgericht) onderwijs. Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. Leerlingen met een GL-diploma kunnen doorstromen naar niveau 3 en 4 van het mbo. Met een extra algemeen vak kunnen leerlingen ook doorstromen naar havo.
Lees meer