Doorstroomatlas vmbo

  De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht

Profielen

Met ingang van 1 augustus 2016 verandert het onderwijsprogramma van de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo. Met de Wet profielen vmbo van 10 februari 2016 (Stb. 2016, 88) vervallen de circa 35 afdelingsprogramma’s in het vmbo en worden tien profielen geïntroduceerd. Deze profielen zijn: bouwen, wonen en interieur, produceren, installeren en energie, mobiliteit en transport, media, vormgeving en ICT, maritiem en techniek, zorg en welzijn, economie en ondernemen, horeca bakkerij en recreatie, groen en dienstverlening & producten. De beroepsgerichte leerwegen van het vmbo worden ingericht op basis van deze  tien profielen waarbinnen naast een algemeen deel en een profieldeel, een vrij deel met beroepsgerichte keuzevakken kan worden gevuld. De beroepsgerichte keuzevakken kunnen samen met de regionale partners in het mbo en de regionale arbeidsmarkt worden ontwikkeld.
Voor leerlingen in de  theoretische leerweg verandert er niet veel. Wel kunnen zij een beroepsgericht programma uit de gemengde leerweg of een onderdeel daarvan (een vak uit een profiel of beroepsgerichte keuzevakken) als extra vak(ken) volgen.

De loopbaanoriëntatie- en begeleiding van leerlingen wordt ook verbeterd, doordat dit onderdeel in alle beroepsgerichte examenprogramma’s een prominente plaats krijgt. Ook houden voortaan alle leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg een loopbaandossier bij.
In de wet zit een overgangsperiode. Scholen kunnen vanaf 1 augustus 2016 de profielen kunnen aanbieden, maar zij kunnen ook een jaar later starten, per 1 augustus 2017.

Bouwen, wonen en interieur

Lees meer

Economie en ondernemen

Lees meer

Horeca, bakkerij en recreatie

Lees meer

Media, vormgeving en ICT

Lees meer

Produceren, installeren en energie

Lees meer

Zorg en welzijn

Lees meer