Doorstroomatlas vmbo

  De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht

Thema's

De doorstroomatlas bevat veel informatie over de schoolloopbaan van leerlingen die vmbo volgen of hebben gevolgd. In dit deel van de doorstroomatlas is deze informatie gebundeld per thema te vinden. Hierdoor is de relevante informatie per onderwerp gemakkelijk na te zoeken. De thema’s zijn: doorstroom naar het havo, uitval en onderbrekingen, het behalen van een vmbo-diploma, het behalen van een mbo-diploma, de doorstroom naar het hoger onderwijs, de verblijfsduur van leerlingen in het vmbo die een diploma hebben behaald, leerlingen die switchen binnen het vmbo of binnen het mbo, de verwante doorstroom van het vmbo naar het mbo en de regionale verschillen in Nederland in de deelname aan het vmbo.

Uitval en onderbrekingen

Lees meer

Wel of geen mbo-diploma

Lees meer

Verblijfsduur t.b.v. vmbo-diploma

Lees meer

Verwante doorstroom

Lees meer