Doorstroomatlas vmbo

  De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht

Uitgelicht

Door groepen leerlingen meerdere jaren te volgen, worden trends en ontwikkelingen zichtbaar. Dit deel van de doorstroomatlas toont  8 in het oog springende trends. Deze trends en ontwikkelingen zijn verschillend van aard. Er is geen sprake van 8 trends uitgewerkt voor hetzelfde cohort leerlingen.

Trends in doorstroom van vmbo-sector naar mbo-sector

Lees meer

Leerwegen en het studiesucces op het mbo

Lees meer

Prestaties van lwoo- en leerwerktrajectleerlingen

Lees meer

Ontwikkeling in snelheid van behalen van diploma vmbo en mbo

Lees meer